Projelendirme

01

Ön Çalışma

Sahaya ait verilerin elde edilmesi, su kaynaklarının niteliği ve miktarı, saha hazırlığı gibi çalışmaları kapsayan bir süreçtir.

02

Detaylı Tasarım

Elde edilen veriler doğrultusunda sahaya en uygun sulama sisteminin belirlenmesi ve ölçekli projelendirme sürecidir.

03

Uygulama

Hazırlanan projenin uzman ekiplerimizce sahada hayata geçirilmesi sürecidir.

04

İşletme ve Bakım Hizmetleri

Projenin tamamlanması ve sonrasında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım hizmetlerini kaplayan süreçtir.

ÖRNEK PROJELERİMİZ