Yağmurlama Sulama Sistemi

Basınçlı sulama ile kullanılan yöntemlerden biri de yağmurlama sulama yöntemleridir. Pompaj yardımı ile borudaki suya belirli bir basınç uygulanarak ve yağmurlama başlıkları (fıskiye) yardımıyla suyun tanecikler şeklinde tarlaya düşmesini sağlar.

Rüzgarsız hava koşullarında tercih edilir. Seçilen yağmurlama başlıklarının birim alana verdiği su miktarı toprağın su alma hızından düşük olacak şekilde seçilir.

Neden yağmurlama sulama?

  • Vahşi sulamaya göre su ve enerji tasarrufu sağlar.
  • Geçirimli topraklarda etkin sulama sağlar
  • Tarla içi gezinmelerin olduğu arazilerde işletme kolaylığı sağlar
  • Vahşi sulamaya göre %30 oranında su tasarrufu sağlar.
  • Arazi eğiminden çok etkilenmez
  • Bitkilerin serinlemesini ve yıkanmasını sağlar.
  • Gece sulamalarında su uygulama randımanında artış görülür.