Mini Sprink Sistemleri

Genellikle sera, fidan ve meyve bahçelerinde kullanılan yöntemdir. Suyun çok küçük tanecikler halinde püskürtülmesiyle yapılan sulama tipidir. Kullanım amaçları sulama yaparken aynı zamanda serinletmeye de yardım etmesidir. Kış aylarında don olaylarının sıklıkla görüldüğü bölgelerde dondan korumak amaçlı da kullanılmaktadır.

Düşük debilerde çalışma ayrıcalıkları toprağın fazla yıkanmasını, organik maddenin taban suyuna karışmasını, yüzey akışı ve erozyonu engeller.

Yapraktan verilebilecek gübre ve ilaçları mini yağmurlama ile sulama esnasında verilebilir.