Kategori arşivi slider

Yağmurlama Sulama Yöntemi Hakkında

Daha önce çim üretim sahası için tasarladığımız otomatik yağmurlama sisteminde görüldüğü gibi (Proje 1); kaynaktan bir pompa aracılığı ile alınan su, kapalı boru hatları içerisinde basınçlı olarak sulama alanına kadar iletilir. Alanda belirli aralıklarla yerleştirilmiş tertip düzenine sahip yağmurlama başlıkları ile önce atmosfere verilir. Buradan toprak yüzeyine düşer, infiltrasyonla toprak içerisine girer ve kök bölgesinde depolanır. Bu aşamada ortaya çıkan görüntü doğal yağmura benzetildiğinden yönteme yağmurlama sulama adı verilir.

Yağmurlama sulama sistem tasarımı, araziden topladığımız ve ön projeleme faktörleri için gerekli olan arazi sınırlarının çıkartılarak planlama haritasının oluşturulması, toprak, bitki ve su özelliklerinin etüt edilip öğrenilmesi gibi benzeri detaylar ile başlar, başlık seçimi ile devam eder ve lateral hatları ile taşıyıcı hatların, pompa birimi ile ihtiyaca göre kontrol birimi unsurlarının (Gübreleme+Filtrasyon) boyutlandırılmasıyla sonlandırılır. Metraj ve keşif özetleri çıkartılarak fiyatlandırılması yapılır ve müşterilerimize sunulur. İhtiyaca göre sistem otomatikleştirilebildiği gibi farklı mühendislik yaklaşımlarıyla iş gücü kullanımına veya teknolojik-ekonomik imkanlar doğrultusunda lateral hatları işletme planına alınır ve sistem tesis edilir. Bu duruma en iyi örnek taşıyıcı hat üzerindeki tekerlekli lateral teknolojileri verilebilir. Bu sistemler ;

  • Lineer lateraller; Taşıyıcı hat üzerinde traktörler aracılığı ile sulama bittikten sonra bir konumdan diğerine çekilerek taşınırlar. Lateral boru hattı uzunluğu 400 m kadar olabilmektedir. Bu lateral sistemi genellikle boyu fazla yüksek olmayan bitkilerin sulanmasında kullanılmaktadır.
  • Tamburlu lateraller; Bir adet tekerlekli kızak üzerine yerleştirilen kasnağa sarılı yumuşak polietilen borulardan oluşan, lateral hattının ucunda tekil jet tipi bir yağmurlama başlığı kurulu düzenekle uyum içinde çalışan makinalara tamburlu lateral denir.  Sulanacak parselin başında konumlandırılak parsel sonuna kadar lateral hattı jet tipi yağmurlama başlığı ile birlikte kasnak yardımıyla birlikte açılır ve istenen yağmurlama hızını ayarlayacak bir devirde jet başlık kasnağa doğru çekilir ve dairesel bir sulama gerçekleştirilir. Islatma çapının %60-65’i kadar mesafelerle duraklar oluşturulur ve tambur taşıyıcı hat üzerinde kaydırılarak hedeflenen sulama rejiminde arazi sulaması tamamlanır. Lateral boru uzunlukları 100-400 m kadar olabilmekte bir defada 60-100 m genişlikteki alanlar sulanabilmektedir. Bu tip sistemler, özellikle, ekim nöbetinde ayçiçeği ve mısır gibi yüksek boylu bitkiler bulunan nispeten büyük tarım işletmelerinde kullanılır. Bu sistemlerde bir diğer avantaj ise ilaçma için kullanılan açılır-kapanır tipte kanatlı pülverizatörlerin kullanımına olanak sağlamasıdır.
  • Pivot lateraller; Lateral boru hattı, belirli aralığa sahip kulelere, kuleler ise teker üzerine yerleştirilir. Merkezinde kuyu bulunabileceği gibi taşıyıcı hatla da su taşınabilmektedir. Lateral hat uzunlukları 400-800 m arasında değişebilmektedir. Genellikle lateral çapları Ø160- Ø280 arasında değişir. Lateral hattı üzerinde sabit bir yağmurlama hızı elde etmek için aralıkları ve meme çapları merkezden çepere doğru gidildikçe artan döner ya da sprey tipte yağmurlama başlıkları kullanılır. Dairesel bir sulama gerçekleşir. Lateralin dönme hızı, öngörülen yağmurlama hızını sağlayacak biçimde ayarlanmaktadır. Arazinin köşeleri ya boş bırakılır ya da köşelere gelindiğinde açılan teleskobik boru hatları kullanıldığı gibi köşelere gelindiğinde çalışmaya başlayan yüksek basınçlı ve açılı yağmurlama başlıkları kullanılır. Bu tip sistemlerde genelde yağmurlama hızı yüksek olmaktadır. Bu nedenle, su alma hızı nispeten yüksek hafif topraklarda, topoğrafyası düz, çok büyük alanların sulanmasında kullanılmaktadır. Gelişen son teknolojilere bakıldığında pivot sistemler için yağmurlama başlığının toprak seviyesinden yüksekliğine göre isimlendirildiği görülebilir. Bu sistemler MESA(Orta seviye), LESA(Hemen bitkinin taç hizasında) ve LEPA(Karıklar arasında sürüklenen çoraplar) olarak adlandırılır. Bu sistemlerin temel amacı yüksek basınç isteyen pivot laterallerde daha düşük basınçlarla daha iyi su dağılım yeksenaklığını rüzgara karşı yakalamaktır. Örneğin, bu sistemlerden LEPA ile su, direkt toprakla temas edecek biçimde tasarlanan ve çoraba benzeyen su çıkış başlıklarının karıklar içerisinde sürüklenerek pivot laterale hizmet eder.

Damlama Sulama Sistemleri

Damla sulama, bitkileri yetiştirmek için en verimli su ve besin maddesi dağıtım sistemidir. Su ve besinleri, doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine teslim eder. Böylelikle,her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin öğelerini, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler, sudan, gübrelerden, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler.
Nasıl çalışır?
Su ve besinler, “damlatıcılar” olarak bilinen daha küçük üniteler içeren “damlatıcı hatları” adı verilen borularda tarlada teslim edilir. Her bir damlatıcı, su ve gübre içeren damlalar yayar, bu da su ve besin maddelerinin her bir bitkinin kök bölgesine direkt olarak uygulanmasıyla sonuçlanır.

Telli Terbiye Sistemleri

TELLİ TERBİYE NEDİR? Bodur meyve bahçelerinde kullanılan “telli terbiye sistemleri “ çok çeşitli faydalar sağlamaktadır.Bunlar sırası ile :Bodur meyvecilikte kullanılan anaçların kök yapısı daha yüzeyde olduğundan bazı çeşitler desteğe ihtiyaç duymaktadır.Ağaçlar tellere sabitlenerek rüzgar ve diğer etkenler nedeniyle ağaçların zarar görmesi engellenmektedir.Bodur meyvecilikte kullanılan fidanlar kısa sürede meyveye yatma eğiliminde olduğundan ağaçların dallarının meyve yükü nedeniyle kırılması önlenebilmekte ve ağacın şeklinin bozulması engellenmektedir.Ağaçların düzenli ve verimli meyve verebilmesi için dalların yana açılması gerekmektedir.Bu ihtiyaç telli terbiye ile kolayca karşılanır.Sık dikim gerektiren super spindel ,v modeli,y modeli ve transversal ipsilon gibi dikim şekillerinin uygulanabilmesi için telli terbiye yapılması gereklidir.Kurulan telli terbiye sistemi ile bahçede gölgeleme file sisteminin kurulması , sisleme sisteminin kurulması için alt yapı hazır hale gelir.

Ziraii örtü grupları

Zirai Örtüleri , tarım alanı ve seralarda hasat verimliliğin artırmak için kullanılmaktadır. Zirai Örtüler ekinin büyüme sürecinde zararlı güneş ışınları, bitki ve haşerelere karşı koruma sağlayıp, kış aylarında don etkisinin belli miktarda azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Bitkileri kırağıdan ve soğuktan korur.

Dondan koruma örtüsü bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılan örtülerdir.

Hava aldırır. Bitkilerin üzerine çiğ kırağı düşmesini önler.

Rüzgâr ve yağmurun zararlı etkisini azaltır.

Don kırağı örtüsü çiğ yapmaz, ısıyı 4-5 derece artırır.

Yeşil çim sahaların korunmasında kullanılır.

Zirai örtüler ile açık arazi tarımında direkt ürün üzerine serilerek örtü altı yetiştiriciliği yapılabilir. Zirai örtüler toprak ısısını korur ve tohum çimlenmesini hızlandırır, erkencilik sağlar.

Mikro klima sağlayarak fotosentez için gerekli ışığı sağlar.

Sürekli hava sirkülasyonu sağlayıp, ısı ve nem dengesini koruyarak filizlenme ve kök gelişimine katkıda bulunur.

Zararlı haşerelere karşı koruyucudur.

Isıyı ve nemi tutma özelliği vardır.

Uzun ömürlü, hafif, esnek ve dayanıklıdır.

%100 geri dönüştürülebilir.

Substrat – Torf – Cocopeat – Paperpotlar

COCOPEAT NEDİR? Hindistan cevizinin (yenilen ceviz kısmı çıkartıldıktan sonraki) dış kabuğundan oluşan organik bir yetiştirme ortamıdır. Dış kabuk, odunsu yapısının yanı sıra bol miktarda lif, iri ila ince taneli cocopeat (torf) ve toz partikülleri barındırır. Bütün olarak parçalanan kabuk, kaba ve ince parçalara ayrılır. Kaba kısım; kabuk ve liflerden oluşur buna HUSK CHISP denir. Ayrışan ince parçalar ise elekten geçirilerek tozdan arındırılır ve Hindistan cevizi torfu olarak da bilinen COCOPEAT’i oluşturur.

Cocopeat bilinen en iyi köklendirme ve yetiştirme ortamlarından biridir. %100  organik ve geri dönüşümlüdür.

PAPERPOTLAR NEDİR? Paperpotlar dış yüzeyin toprakta eriyebilen özel kağıtlarla kaplı ve hepsi birbirine eşit boylarda mini saksı olarak adlandırılabilecek özel üretim ortamlarıdır. Paperpotlar karışım içerikleri genellikle ince elenmiş cocopeat, torf ve perlitten oluşmaktadır. Bu ham maddeler genelikle karışım halinde üretilebilirken sadece cocopeat içeriğide olabilmektedirler.

Kullanım alanları genellikle; çelik ve tohum köklendirmesi amacı ile kullanılmaktadır. Her türlü çelik köklendirmesinde yüksek başarı sağlamaktadır (süs bitkileri, meyve çelikleri, çilek vb.).

TORF NEDİR? Torf, nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu bölgelerde, göl yatakları, bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur. %100 doğal bir malzemedir. Hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi ve organik madde miktarı çok yüksektir

Güneş Enerji Sistemleri

Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş enerjisi herhangi bir zararlı gaz salınımının olmadığı, doğrudan güneş ışığından üretilen temiz bir enerji kaynağıdır.

Güneşin yaklaşık yüzde 90‘ını oluşturan hidrojen gazının çekirdekleri füzyon ile helyum çekirdekleri oluşturmakta ve bu sırada çok büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Güneşte meydana gelen tepkimeler sonucunda oluşan bu enerjinin bir kısmı dünyaya ulaşan ışınım enerjisidir. Bu ışınımın panellerle elektrik enerjisine çevrilmesi işlemi sistemi tanımlamaktadır.

Güneş enerjisi yenilebilir ve kirlenme oluşturmayan, temiz bir enerji kaynağıdır. Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artması ile dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının azalması ile veya bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerde artan enerji ihtiyacına cevap vermek oldukça sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle, daha temiz ve daha az maliyetli olan yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek bu sıkıntının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır.

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

  • Güneş enerjisi kullanım alanları, Fabrika, endüstriyel alanlar ve soğuk hava depolarının çatıları güneş enerjisi sistemleri kurulum alanları olarak işletmeler tarafından tercih edilmektedir.
  • Çatı üzeri GES projeleri OSB’ler, tarım, hayvancılık, depolama alanlarında, AVM, oteller, hastaneler, akaryakıt istasyonları gibi çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
  • Evlerin elektrik ihtiyacını karşılamada da çatı tipi güneş enerjisi santralleri tercih edilmektedir.
  • Elektrik olmayan veya elektrik enerjisinin ulaşamadığı yerleşim yerleri için kullanılmaktadır.
  • Tarımsal sulamada alanlarında da güneş enerjisi sistemleri kullanılır. Uygun maliyetli bir enerji alternatifi olması nedeni ile güneş enerjisi, sıcak su üretiminde de sık tercih edilen bir enerji türüdür.
  • Solar paneller kullanılarak elektrik üretip, seralarda sebze ve meyveleri ısıtmakta kullanılır. Bu nedenle kırsal kesimler ve tarım alanları da güneş enerjisi kullanım alanları olarak tercih edilmektedir.
  • Trafik lambaları, işaret lambaları ve sokak lambaları da güneş enerjisinin kullanım alanları arasında yer almaktadır. Bu sistem genelde akülü güneş enerjisi sistemleridir. Ve elektrikler kesildiği zaman akü devreye girerek trafikte karmaşaya engel olur.