Filitreleme İstasyonları

Gravel Filitre Gravel (Yosun) Filtreler, kum, çakıl ya da yosun filtreleri olarak da adlandırılmaktadır. Tarımsal sulama amacıyla akaursu, dere, göl, kanal ve benzeri yerlerden çekilip kullanılan sularda, canlı ya da cansı yabancı cisimleri (yosun, kil, tortu, böcek ve benzeri) tutmak ve filtrelemek için kullanılmaktadır.