Yazar arşivi admin

Ana proje oluşturulduktan sonra saha içi ve saha dışı proje yönetimi ile faaliyete geçirmekteyiz. Bu sayede projenin zamanında tasarlandığı şekilde teslimini sağlıyoruz.

Pompa – Hidrafor Sistemleri

Hidroforlar su basınçlarını arttırma sisteminde kullanılmak amacı ile üretilmiş elektrik ile çalışan pompalardır. Hidroforlar yüksek basınç yardımı ile belirli bir su haznesinden emiş yaptıkları suyu uzak noktalara ulaştırırlar. Hidroforlara bağlantılı genleşme tankları sayesinde hali hazırda basınçlı su bekletirler.

Tamburlu Sulama Sistemleri

Tamburlu Sulama Sistemleri, tamburlu sulama makinesi az işçilikle kolay kullanım sağlayan bir makinedir. Sulama suyunun miktarını ve sulanacak alan üzerindeki dağılımı ayarlayan tamburlu sulamam sistemi sayesinde sulamam işlemleri bitirildikten sonra sulama sistemleri rahatlıkla taşınabilmektedir. 

Pivot ve Tamburlu Sulama Sistemleri

Pivot Sulama Sistemleri, Betonarme bir platformun üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eder. Sulamayı otomatik olarak el değmeden yapar. Center Pivotlar 50 metreden 1100 metreye kadar ulaşabilmektedir. Pivot sulama sistemleri çoğunlukla betonarme bir platform üzerinde merkez etrafında dairesel olarak hareket ediyor. Mısır, buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, patates, soğan, kavun, karpuz, yem bitkileri, pamuk, bodur meyve ve narenciye ağalarının yanı sıra meralarda da kullanılabilir.

  • Lineer lateraller; Taşıyıcı hat üzerinde traktörler aracılığı ile sulama bittikten sonra bir konumdan diğerine çekilerek taşınırlar. Lateral boru hattı uzunluğu 400 m kadar olabilmektedir. Bu lateral sistemi genellikle boyu fazla yüksek olmayan bitkilerin sulanmasında kullanılmaktadır.
  • Tamburlu lateraller; Bir adet tekerlekli kızak üzerine yerleştirilen kasnağa sarılı yumuşak polietilen borulardan oluşan, lateral hattının ucunda tekil jet tipi bir yağmurlama başlığı kurulu düzenekle uyum içinde çalışan makinalara tamburlu lateral denir.  Sulanacak parselin başında konumlandırılak parsel sonuna kadar lateral hattı jet tipi yağmurlama başlığı ile birlikte kasnak yardımıyla birlikte açılır ve istenen yağmurlama hızını ayarlayacak bir devirde jet başlık kasnağa doğru çekilir ve dairesel bir sulama gerçekleştirilir. Islatma çapının %60-65’i kadar mesafelerle duraklar oluşturulur ve tambur taşıyıcı hat üzerinde kaydırılarak hedeflenen sulama rejiminde arazi sulaması tamamlanır. Lateral boru uzunlukları 100-400 m kadar olabilmekte bir defada 60-100 m genişlikteki alanlar sulanabilmektedir. Bu tip sistemler, özellikle, ekim nöbetinde ayçiçeği ve mısır gibi yüksek boylu bitkiler bulunan nispeten büyük tarım işletmelerinde kullanılır. Bu sistemlerde bir diğer avantaj ise ilaçma için kullanılan açılır-kapanır tipte kanatlı pülverizatörlerin kullanımına olanak sağlamasıdır.
  • Pivot lateraller; Lateral boru hattı, belirli aralığa sahip kulelere, kuleler ise teker üzerine yerleştirilir. Merkezinde kuyu bulunabileceği gibi taşıyıcı hatla da su taşınabilmektedir. Lateral hat uzunlukları 400-800 m arasında değişebilmektedir. Genellikle lateral çapları Ø160- Ø280 arasında değişir. Lateral hattı üzerinde sabit bir yağmurlama hızı elde etmek için aralıkları ve meme çapları merkezden çepere doğru gidildikçe artan döner ya da sprey tipte yağmurlama başlıkları kullanılır. Dairesel bir sulama gerçekleşir. Lateralin dönme hızı, öngörülen yağmurlama hızını sağlayacak biçimde ayarlanmaktadır. Arazinin köşeleri ya boş bırakılır ya da köşelere gelindiğinde açılan teleskobik boru hatları kullanıldığı gibi köşelere gelindiğinde çalışmaya başlayan yüksek basınçlı ve açılı yağmurlama başlıkları kullanılır. Bu tip sistemlerde genelde yağmurlama hızı yüksek olmaktadır. Bu nedenle, su alma hızı nispeten yüksek hafif topraklarda, topoğrafyası düz, çok büyük alanların sulanmasında kullanılmaktadır. Gelişen son teknolojilere bakıldığında pivot sistemler için yağmurlama başlığının toprak seviyesinden yüksekliğine göre isimlendirildiği görülebilir. Bu sistemler MESA(Orta seviye), LESA(Hemen bitkinin taç hizasında) ve LEPA(Karıklar arasında sürüklenen çoraplar) olarak adlandırılır. Bu sistemlerin temel amacı yüksek basınç isteyen pivot laterallerde daha düşük basınçlarla daha iyi su dağılım yeksenaklığını rüzgara karşı yakalamaktır. Örneğin, bu sistemlerden LEPA ile su, direkt toprakla temas edecek biçimde tasarlanan ve çoraba benzeyen su çıkış başlıklarının karıklar içerisinde sürüklenerek pivot laterale hizmet eder.

Mini Sprink Sistemleri

Mini Sprink Sistemleri, püskürtme sulama sistemleri tipik olarak damla sulama sistemlerine göre daha geniş toprak hacmini ıslatırlar ve damlatıcı memelerin çalışmasını kontrol için ihtiyaç duyulan işçiliği azaltır. Ayrıca bazı mini sprinkler sistemlerde; damlatıcılardan uygulanan su miktarından daha az bir miktar birim alana uygulanabilir. Çünkü onlar suyu daha geniş alana yayarlar. Bu tip mini sprinkler gerçekten yüzey akış kayıplarını ve erozyonu azaltır.

Filtreleme İstasyonları

Gravel Filtre

Gravel (Yosun) Filtreler, kum, çakıl ya da yosun filtreleri olarak da adlandırılmaktadır. Tarımsal sulama amacıyla akaursu, dere, göl, kanal ve benzeri yerlerden çekilip kullanılan sularda, canlı ya da cansı yabancı cisimleri (yosun, kil, tortu, böcek ve benzeri) tutmak ve filtrelemek için kullanılmaktadır.

Yağmurlama Sulama Yöntemi Hakkında

Daha önce çim üretim sahası için tasarladığımız otomatik yağmurlama sisteminde görüldüğü gibi (Proje 1); kaynaktan bir pompa aracılığı ile alınan su, kapalı boru hatları içerisinde basınçlı olarak sulama alanına kadar iletilir. Alanda belirli aralıklarla yerleştirilmiş tertip düzenine sahip yağmurlama başlıkları ile önce atmosfere verilir. Buradan toprak yüzeyine düşer, infiltrasyonla toprak içerisine girer ve kök bölgesinde depolanır. Bu aşamada ortaya çıkan görüntü doğal yağmura benzetildiğinden yönteme yağmurlama sulama adı verilir.

Yağmurlama sulama sistem tasarımı, araziden topladığımız ve ön projeleme faktörleri için gerekli olan arazi sınırlarının çıkartılarak planlama haritasının oluşturulması, toprak, bitki ve su özelliklerinin etüt edilip öğrenilmesi gibi benzeri detaylar ile başlar, başlık seçimi ile devam eder ve lateral hatları ile taşıyıcı hatların, pompa birimi ile ihtiyaca göre kontrol birimi unsurlarının (Gübreleme+Filtrasyon) boyutlandırılmasıyla sonlandırılır. Metraj ve keşif özetleri çıkartılarak fiyatlandırılması yapılır ve müşterilerimize sunulur. İhtiyaca göre sistem otomatikleştirilebildiği gibi farklı mühendislik yaklaşımlarıyla iş gücü kullanımına veya teknolojik-ekonomik imkanlar doğrultusunda lateral hatları işletme planına alınır ve sistem tesis edilir. Bu duruma en iyi örnek taşıyıcı hat üzerindeki tekerlekli lateral teknolojileri verilebilir.

Damla Sulama Sistemleri

Damla Sulama Sistemi, bitkileri yetiştirmek için en verimli su ve besin maddesi dağıtım sistemidir. Su ve besinleri, doğru zamanda direkt, bitkinin kök bölgesine teslim eder. Böylelikle, her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin öğelerini, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler, sudan, gübrelerden, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler.

Nasıl Çalışır? Su ve besinler, “damlatıcılar” olarak bilinen daha küçük üniteler içeren “damlatıcı hatları” adı verilen borularda tarlada teslim edilir. Her bir damlatıcı, su ve gübre içeren damlalar yayar, bu da su ve besin maddelerinin her bir bitkinin kök bölgesine direkt olarak uygulaması ile sonuçlanır.

Telli Terbiye Sistemleri

TELLİ TERBİYE NEDİR? Bodur meyve bahçelerinde kullanılan “telli terbiye sistemleri “ çok çeşitli faydalar sağlamaktadır.Bunlar sırası ile :Bodur meyvecilikte kullanılan anaçların kök yapısı daha yüzeyde olduğundan bazı çeşitler desteğe ihtiyaç duymaktadır.Ağaçlar tellere sabitlenerek rüzgar ve diğer etkenler nedeniyle ağaçların zarar görmesi engellenmektedir.Bodur meyvecilikte kullanılan fidanlar kısa sürede meyveye yatma eğiliminde olduğundan ağaçların dallarının meyve yükü nedeniyle kırılması önlenebilmekte ve ağacın şeklinin bozulması engellenmektedir.Ağaçların düzenli ve verimli meyve verebilmesi için dalların yana açılması gerekmektedir.Bu ihtiyaç telli terbiye ile kolayca karşılanır.Sık dikim gerektiren super spindel ,v modeli,y modeli ve transversal ipsilon gibi dikim şekillerinin uygulanabilmesi için telli terbiye yapılması gereklidir.Kurulan telli terbiye sistemi ile bahçede gölgeleme file sisteminin kurulması , sisleme sisteminin kurulması için alt yapı hazır hale gelir.